Heeft water geneeskundige kracht?

Op veel website en in veel artikelen in tijdschriften wordt er geneeskundige krachten toegekend aan “simpel” water. Zijn die er? En zijn er bewijzen voor?

Het menselijk lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, bij vrouwen 51% en bij mannen 63%. (Dit zijn gemiddelden). Maar een baby kan wel 75% water bevatten! Een vrouw van 60 kilo bestaat dus voor ruim 30 kilo aan water. Het spreekt voor zich dat water dus heel belangrijk is voor een gezond lichaam.

Water tekort, dehydratie of uitdroging, leidt tot veel klachten waaronder hartritmestoornissen, droge mond, spierkrampen, verwardheid, flauwvallen en nog veel meer. In het ernstige geval kan het leiden tot de dood. Maar er is ook chronisch water tekort. Hierbij treden bovengenoemde symptomen niet of in mindere maten op, maar het is wel slecht voor je lichaam, met name de nieren.
je kan ook te veel water drinken, watervergiftiging. De symptomen zijn hoofdpijn, verwardheid, braken en nog veel meer. En ook hieraan kan een mens overlijden. Als er teveel, snel achter elkaar wordt gedronken zal het natrium gehalte in het bloed dalen, hierdoor kunnen spieren niet goed werken, waaronder de ademhalingsspieren en de hartspier. Daarnaast hoopt zich zoveel vocht in de hersenen op dat deze zwellen, dat uit zich in hoofdpijn, verwardheid en zelfs overlijden.

Hoeveel moet je dan drinken?
De vochtbehoefte is afhankelijk van de (buiten) temperatuur en de inspanning die iemand levert. Bij hoge temperaturen en veel inspanning zal men veel zweten, en dit vocht moet weer worden aangevuld. Daarnaast, bij veel zoutconsumptie heeft het lichaam meer water nodig om die zouten, via de nieren en de urine, af te scheiden. Een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is dus niet te geven voor water. Ja kan het beste op je eigen dorstgevoel afgaan. Een vaak, minder drinken, in tegenstelling tot éénmaal, heel veel. Zeker bij hoge temperaturen en grote inspanning is vaak drinken van (levens)belang.

Temperatuur?
Soms wordt er aangeraden om (ijs)koud of juist heel warm water te drinken. Beide zijn niet aan te raden. Koud water is slecht voor de maag. Het zou, bij warme temperaturen, wel kunnen helpen bij het afkoelen, maar beter is het om lauw water te drinken en met koud water op de huid het lichaam te koelen. Hetzelfde geldt voor heet water, ook dat is niet goed voor de mondholte, slokdarm en maag. Al is het in veel delen van de wereld wel raadzaam om water te koken voor dat het gedronken wordt.

Geneeskrachtig?
Er is geen enkele aandoening gevonden die kan worden behandeld met water, behalve dan natuurlijk een vochttekort. Dus er is geen sprake van geneeskundige krachten van water. Omdat water van levensbelang is, is het wel aan te raden om de vochtbalans goed in de gaten te houden. Ook van bronwater is nog niet vast komen te staan dat het geneeskrachtig is. Omdat er in bronwater vaak kleine hoeveelheden zouten zitten, heeft het soms wel een heilzame werking bij een zouttekort. Maar dit tekort kan ook op ander manieren worden opgeheven.

Kortom, water is niet geneeskrachtig, maar wel van levensbelang

genezend water